Informasjon om avviklingen av Kraft Global

For å sikre god kvalitet i forvaltningen og bygge et forvaltningsselskap som utelukkende skal spesialisere seg på renteprodukter, så vil vi på dette tidspunktet legge ned aksjeforvaltningen. I tillegg er det ikke oppnådd tilstrekkelig volum i Fondet. Selv med den gode historikken til Fondet, anser Kraft Finans derfor at det er i kundenes interesse å […]