Halvsårsoppdatering

Ved årsskifte kom det et klart skifte hos den amerikanske sentralbanken, som økte forventningene til rentekutt i 2024. Rentekuttene har så langt uteblitt i USA, med bakgrunn i en sterk økonomi og solid arbeidsmarked. I eurosonen og Sverige har vi imidlertid allerede opplevd rentekutt fra sentralbankene. Første halvår 2024 har likevel vært et sterkt halvår […]

Julehilsen fra forvalterne

Det er veldig hyggelig at våre høyrentefond leverer som forventet også i år. Hittil i år har Kraft Høyrente levert en avkastning på 10,43, mens Kraft Nordic Bonds har levert 7,28 prosent. Året som vi snart har lagt bak oss kan beskrives som et fascinerende år, preget av mye volatilitet. Vi har vært gjennom bankkriser […]

Informasjon om avviklingen av Kraft Global

For å sikre god kvalitet i forvaltningen og bygge et forvaltningsselskap som utelukkende skal spesialisere seg på renteprodukter, så vil vi på dette tidspunktet legge ned aksjeforvaltningen. I tillegg er det ikke oppnådd tilstrekkelig volum i Fondet. Selv med den gode historikken til Fondet, anser Kraft Finans derfor at det er i kundenes interesse å […]