Kraft Fondene bytter fondsforvalter

Kraft Finans AS har inngått avtale med FundRock Management Company S.A. om at Kraft Høyrente og Kraft Global skal fusjoneres inn i deres sub-fond, SEB Prime Solutions. Fusjonen vil ha effekt fra 30. september 2022. Fusjonen vil i stor grad ikke ha noen praktisk betydning for andelshaverne. I kundebrevene informeres det mer om endringen. Kundebrevene: […]

Forvalterbrev Kraft Global

Til investor, Det har som kjent blitt gjennomført endringer i forvaltningsavdelingen i Kraft Finans. Øivind Thorstensen har overtatt det overordnede ansvaret for forvaltningen i Kraft Fondene. Thorstensen skal fortsatt ha ansvar for forvaltningen av Kraft Høyrente, men som øverste ansvarlig for forvaltningen i Kraft Finans, vil han også ha en sentral rolle i forvaltningen av […]