Usedvanlig høy rente i høyrentemarkedet – dette er en unik mulighet!

Samtidig som rentene i høyrentemarkedet er usedvanlig høye, lanserer Kraft Fondene nå et nytt høyrentefond. Bli kjent med Kraft Nordic Bonds.

Thorstensen har siden 2019 forvaltet Kraft Fondenes første høyrentefond, Kraft Høyrente. Fondet er blitt en ettertraktet investeringsmulighet hos selskapets kunder. På treårsdagen hadde Kraft Høyrente levert 6,65 prosent i annualisert avkastning, tilsvarende en total avkastning på 21,65 prosent. Det nye fondet, Kraft Nordic Bonds, skal forvaltes etter samme strategi og filosofi som Kraft Høyrente.

Kraft Fondene har de siste årene opplevd en eksplosiv vekst av kunder som ønsker å flytte kapital bort fra tradisjonell banksparing og over i høyrentefond. Både privatpersoner og bedriftsledere har sett seg lei av den svake avkastningen de har fått på egen eller bedriftens overskuddslikviditet.

– Vi opplever for tiden usedvanlig attraktiv rente- og risikopåslag i høykvalitets-obligasjoner, og derfor kan dette være en sjelden mulighet. Det er gode muligheter for god avkastning til en fornuftig risiko som vi ikke har sett på over 15 år.

Øivind Thorstensen, porteføljeforvalter av Kraft Nordic Bonds.

Sjekk om Kraft Nordic Bond passer for deg eller din bedrift

Høyrentefond er i vinden

Georg Gøllner er leder av Kraft Fondene, og er veldig fornøyd med at de nå har lansert sitt andre høyrentefond. Fondet har blitt tatt veldig godt imot av investorene og har på kun tre måneder fått en forvaltningskapital på over 300 millioner kroner. Også Gøllner trekker frem den høye effektive renten som man for tiden finner innen nordisk kreditt. Timingen rundt lanseringen av Kraft Nordic Bonds kunne knapt vært bedre.

Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at høyrentefond var den desidert mest populære fondskategorien de siste månedene. I perioden har over halvparten av nordmenns investeringer blitt plassert i høyrentefond. I et historisk perspektiv, for eksempel over rullerende femårsperioder, har ikke avkastningen i høyrente vært mye lavere enn i aksjemarkedet.

– Investering i høyrentefond fungerer som en meget god diversifisering til resten av investeringsporteføljen. Vårt høyrentefond er et godt alternativ for personer eller bedrifter som ønsker bedre inntjening på overskuddslikviditeten, sier Gøllner.

– Kraft Høyrente er også et populært valg hos kunder som ikke ønsker å eksponere seg for den risikoen som finnes i aksjemarkedet, føyer han til.

Sjekk om Kraft Nordic Bond passer for deg eller din bedrift

Solid forvaltningsfilosofi

Kraft Nordic Bonds skal i likhet med Kraft Høyrente forvaltes av Øivind Thorstensen. Med seg som co-forvalter har han også Simen André Aarsland Øgreid. Forvaltningsstrategien til Kraft Nordic Bonds er den samme som har dannet grunnlaget for suksessen til Kraft Høyrente.

Thorstensen har derfor som mål å ha porteføljer som best mulig representerer et tverrsnitt av norsk- og nordisk kjerneøkonomi.

– Vi foretrekker å investere i selskaper med velprøvd forretningsmodell, og som helst er ledende innenfor sin sektor. I tillegg er det viktig at selskapene har en erfaren ledelse, sunn balanse, god kontantstrøm, og at de over tid har vist villighet og evne til å betale renter og hovedstol, sier Thorstensen.

Han forteller at høyrentefondene har porteføljer bestående av 40-50 selskaper, og har et større fokus på kvalitetene i hvert enkelt selskap, kontra spesifikke sektorer.

– Som forvaltere ønsker vi hele tiden å optimalisere risikojustert avkastning. Det innebærer blant annet en aktiv reprising av porteføljen. Enten ved å arbitrere rentekurven hos utsteder, hvor ulike forfall av lån kan være feilpriset, eller feilpriset relativt med sammenlignbare selskaper. Like viktig er det å hele tiden reprise og endre porteføljesammensetning, enten selskapets leveranser over tid er gode eller dårlige, samt når markedsforutsetningene endrer seg. Avslutningsvis er god forvaltning også basert på evnen til å ta gevinst og tap når hensiktsmessig.

Sjekk om Kraft Nordic Bond passer for deg eller din bedrift

Maaseides satsing på finans

Kraft Finans er en av Bjørn Maaseides store satsinger innen finans, og i dag eier han 45 prosent av selskapet.

Maaseide har selv valgt å plassere en betydelig del av sin egen overskuddslikviditet i høyrentefond.

– Jeg er meget fornøyd med den utviklingen Kraft Høyrente har hatt. Det å plassere kapital i et høyrentefond, er en fornuftig plassering av likviditetsmidler. Dette bidrar til en god diversifisering i porteføljen.

Bjørn Maaseide

Populære modellporteføljer

Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds er også to av fondene i modellporteføljene som Kraft Finans tilbyr kundene. Modellporteføljer er investeringer i det Kraft Finans mener er de beste aksje- og rentefondene.

Kundens forventninger til avkastning og risikoprofil avgjør hvor mye renter og aksjefond modellporteføljene inneholder. Kraft Finans har en egen seleksjonsgruppe som velger blant de beste aksje- og rentefondene og de velger blant over 50.000 fond fra hele verden.

Modellporteføljer er i dag et av Kraft Finans sine mest etterspurte investeringsprodukter. Fondsporteføljene har som mål å gi fondsinvesteringer den nødvendige diversifiseringen, slik at kunden på lang sikt kan oppnå best mulig risikojustert avkastning.

– Alle som har overskuddskapital og vurderer å plassere penger, bør ha en overvekt av likvide investeringer i porteføljen. Fondsmarkedet er spesielt god egnet til å ivareta kundens likviditet, fleksibilitet, risikoprofil og sikkerhet. Alle fond vi bruker er underlagt reguleringer og tilsyn fra myndighetene. Våre modellporteføljer investerer i et tverrsnitt av global økonomi, og er konstruert for å gi investorene best mulig avkastning til lavest mulig risiko, sier Georg Gøllner.

Nøkkeltall Kraft Høyrente

9,49 %

Avkastning i 2021

9,5 %

Effektiv rente

6,91 %

Avkastning i 2020

1713 mill.

Fondsstørrelse

Kundene ga Kraft Finans AAA-rating

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en helhetlig rådgivningstjeneste og forvalter overskuddslikviditeten til enkeltpersoner, familier og selskaper. Selskapet har nå over 6 milliarder kroner under forvaltning og over 2000 kunder.

Kundenes investeringer er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, aksjer, eiendom og selskapets egne høyrentefond, Kraft Nordic Bonds og Kraft Høyrente. Kraft Finans har i dag kontorer i Oslo, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Nylig gjennomførte analyse- og rådgivingsselskapet INNSIKT (tidligere Markedsføringshuset) en kundeundersøkelse rettet mot kunder i Kraft Finans. Selskapet leverer ifølge kundene jevnt over bra på alle fasene i samarbeidet og gir selskapet en imponerende score på 82 poeng av 100 mulige.

Den høye scoren på kundeundersøkelsen gjør at Innsikt nå har gitt Kraft Finans en AAA-rating i kundetilfredshet. Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, er strålende fornøyd med at selskapet nok en gang scorer høyt i kundeundersøkelser:

– Vi er veldig stolte over dette resultatet. Kundene våre er veldig fornøyd med den rådgivningstjenesten vi leverer, og det er spesielt hyggelig å se at vi har ansatte som det er positivt å samarbeide med.

Sveinung Byberg, Administrerende direktør i Kraft Finans

Kraft Finans

Kraft Finans AS er et norsk verdipapirforetak som tilbyr formuesforvaltning til personer, selskap og stiftelser. Selskapet har kontorer i Bergen, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Oslo, Sandnes og Kristiansand. Kraft Finans yter rådgivning og forvaltning av over 6 milliarder kroner og har over 2000 kunder.

Kraft Finans – Vi forvalter din formue

Sjekk om Kraft Nordic Bond passer for deg eller din bedrift