Kraft Global

Kraft Global er et fond med et bredt globalt mandat, men med et ekstra godt øye til det nordiske markedet.

– Simen Aarsland Øgreid
Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Verdibasert – med en fleksibel tilnærming til verdiene

Kraft Global har en klar investeringsstrategi som følger prinsippene som er nedfelt i Kraft Fondenes filosofi. Fondet leter etter selskaper med solid balanse og som er uten stor grad av gjeldsrisiko. Fondet har en pragmatisk tilnærming til verdsettelse, men verdsetter synlige kontantstrømmer hos selskapene.

I vår utvelgelse av selskaper spiller ledelseskultur og forretningsmodell en viktig rolle. Derfor følges selskapene tett – både i forkant og etterkant av investeringene. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper med en etablert forretningsmodell. I tillegg er det viktig at investeringene skjer i et system som over tid har skapt gode aksjonærverdier.

Forvaltningen i Kraft Global har et langsiktig perspektiv, og ser hovedsakelig mot langsiktige trender. Samtidig etterstreber fondet en bredde i forvaltningen, som ikke er avhengig av investeringssykluser.

Alt med er mål for øye, å skape en diversifisert portefølje, som gir best mulig langsiktig risikojustert avkastning til våre andelseiere.

Vårt mandat

Kraft Global har et globalt mandat som investerer aktivt i undervurderte selskap i hele verden. Fondet er indeksuavhengig og vil ha en konsentrert portefølje på gjennomsnitt 35-40 selskaper. Det blir lagt til grunn en investeringshorisont på minst fem år på investeringene i porteføljen. Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Kraft Global

NAV

NOK 117,39

Dato

25.05.2023

I år
33,81%
1 år
28,61%
3 år annualisert
24,33%
Siden start
17,39%
Morningstar
4/5
Bærekraftsklassifisering
Artikkel 6
Største regioner
Europa - eks. euro
38,53%
USA
37,67%
Eurosonen
10,96%
Canada
10,78%
Asia - Vekstmarkeder
2,07%
Største bransjer
Teknologi
24,94%
Syklisk konsum
21,73%
Industri
19,00%
Kommunikasjon
12,88%
Helsetjenester
8,28%
Største eierandeler
Evolution AB
7,88%
Microsoft Corp
7,36%
Constellation Software Inc
6,84%
Novo Nordisk A/S Class B
6,55%
Alphabet Inc Class A
6,17%