Månedsrapport Kraft Global

Kraft Global leverte en avkastning på 8,47 prosent i mars.

Aksjemarkedet fortsatte sin positive utvikling i mars.
Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Aksjemarkedet fortsatte sin positive utvikling i år og Kraft Global steg med 8,5 prosent i mars. For første kvartal av 2023 leverte fondet en avkastning på 23,9 prosent.

Nå har alle selskapene i porteføljen rapportert tall for 2022, og vi er godt fornøyde med utviklingen. I snitt har porteføljen levert 20 prosent salgsvekst, med 30 prosent avkastning på egenkapital, noe som beviser kvaliteten på selskapene vi eier.

Til tross for vedvarende høy inflasjon fortsetter økonomien å vokse, noe som førte til at den amerikanske sentralbanken strammet inn politikken ytterligere. Måneden var preget av betydelig volatilitet som følge av problemer i banksystemet, inkludert overtakelser av Silicon Valley Bank, Signature Bank og Credit Suisse. Dette førte til at investorene søkte til sikkerhet som statsobligasjoner, teknologiaksjer og defensive aksjer. Kraft Global har ingen eksponering mot bankaksjer, og vi ble derfor ikke påvirket av uroen i banksektoren.

De beste bidragsyterne i mars var hovedsakelig innen teknologisektoren, som for eksempel de amerikanske selskapene Microsoft, Alphabet og Meta Platforms. Den svenske B2B online-casino leverandøren Evolution fortsatte det sterke året og er nå opp 37 prosent i år.

På den svake siden var Aker den dårligste bidragsyteren. Aker er hovedsakelig en eksponering mot Aker BP med rabatt, i tillegg til at man får litt andre eksponeringer mot fornybar energi, maritime eiendeler, marin bioteknologi og industriell programvare. Oljeprisen har vært svak de siste månedene, noe som sannsynligvis er hovedgrunnen til nedgangen. Vi mener oljebalansen ser positiv ut og tror at oljeprisen kommer til å holde seg høy de neste årene, og er derfor positiv til selskapet.

Vi gjorde ingen endringer i porteføljen i løpet av mars.