Månedsrapport Kraft Global

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 2,77 prosent i desember.

Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Desember markerte slutten på 2022, som alt i alt endte opp som et krevende år for globale aksjeinvestorer.

Målt i dollar endte verdensindeksen med en nedgang på 19 prosent, mens den amerikanske indeksen S&P falt 19,5 prosent, og teknologitunge Nasdaq falt hele 33 prosent. Energi ble den eneste sektoren i S&P som leverte positiv avkastning. 2022 var preget av renteøkninger, høy inflasjon og invasjonen i Ukraina.

Relativt mot verdensindeksen ser avkastningen svak ut i år. Mye av dette forklares imidlertid av undereksponering mot dollar, som har styrket seg betydelig mot norske kroner. Vi har høy eksponering av svenske kroner i fondet, og det har gitt en motsatt effekt. Dette er bevegelser vi over tid forventer skal normaliserer seg. Det viktigste er å fokusere på de underliggende fundamentale verdiene i selskapene, siden det er dette som driver langsiktig avkastning.

Siden endring av filosofi og forvalter i september 2020 har fondet levert en annualisert avkastning på 8,45 prosent. I samme periode har verdensindeksen levert en annualisert avkastning på 7,25 prosent.

De sterkeste bidragsyterne i desember ble hovedsakelig våre nordiske eksponeringer. I tillegg hadde det kinesiske selskapet Tencent en sterk måned, noe som skyldes re-åpning av Kina. Her var vi heldige med timingen og er opp over 50 prosent på kort tid. De svakeste bidragsyterne ble hovedsakelig de amerikanske selskapene, som fortsetter å være volatile på grunn av store svingninger i statsrenter.

For året 2022 ble Novo Nordisk den desidert sterkeste bidragsyteren. Det danske legemiddelselskapet lanserer sitt slankemedikament Wegovy i USA mot slutten av året, og både vi og markedet ser ut til å forvente god vekst fremover. Deckers Outdoor, som produserer skomerkene Hoka og Uggs, hadde også et sterkt år, drevet hovedsakelig av stor etterspørsel etter Hoka-sko.

Den svakeste bidragsyteren i 2022 ble det svenske gamingselskapet Embracer. Selskapet har skuffet på leveranser flere ganger i løpet av året og har også endret strategi. Vi endte til slutt opp med å selge selskapet da vi så bedre muligheter andre steder. Alphabet ble også en svak bidragsyter i et vanskelig marked for teknologiaksjer.

Det er vanskelig å formene noe om hvordan aksjeåret vil se ut for 2023, men vi fortsetter å fokusere på å eie kvalitetsselskaper med sunne balanser, positiv kontantstrøm og gode produkter. Vi er opptatt av å eie selskaper som kan utnytte både gode og dårlige tider, og tror vi eier en attraktiv portefølje av selskaper som er godt rustet for årene fremover.