Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds leverte en avkastning på 1,08 prosent i april og hadde ved månedsskifte levert en avkastning på 1,70 prosent i år.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 11,14 prosent.
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

April ble dermed en positiv måned for fondet. Mye av uroen vi opplevde i mars forsvant, og markedet hentet seg inn igjen. Foreløpig er ikke likviditeten tilbake på samme nivå som i januar og februar, men markedene er konstruktive og forholdvis risikovillige.

Markedet har de siste 24 månedene vært preget av et ekstremt fokus på inflasjon, men dette har nå snudd, og markedet er nå mest opptatt av hvordan en potensiell resesjon vil forløpe seg. Det kan fortsatt oppstå situasjoner der mindre regionale banker i USA opplever ytterligere uro, noe som gir mer volatilitet, men markedet ser ikke ut til å bry seg så mye om dette. Spesielt i de tilfellene der systemkritiske banker ikke er involvert. Vi forventer fremdeles volatilitet av ulik grad, men som vi flere ganger har påpekt, så skaper også dette gode muligheter.

Fondet deltok i emisjonene til Vår Energi og Kruk. I tillegg har vi lagt til CityCon i porteføljen, samt gjort noen mindre endringer i eksisterende posisjoner.

Kraft Nordic Bonds har bygget en solid IG (Investment Grade)-eksponering. Denne strategien vil vi fortsette med siden vi kan oppnå effektiv rente på nivå med High Yield-segmentet, men til langt mindre kredittrisiko enn det som er normalt for High Yield-utstedere. Dessuten tilbyr dette segmentet en helt annen likviditet og beskyttelse av hovedstol enn det High Yield-utstedere er i stand til å gi. Med andre ord så bygger vi nå en portefølje bestående av de beste High Yield-utstederne, supplert med solid Investment Grade-eksponering.

Vi er fortsatt positive til 2023, og vi vil fortsette vår strategi med å fokusere på kvalitetsutsteder som tilbyr best mulig risiko, og risikojustert avkastning. Vår portefølje er solid. Vi har ingen selskaper i finansielt stress og vi kjøper heller ikke restruktureringskandidater.