Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds hadde en avkastning på 3,63% i januar og 8,42% siste 12 måneder.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 16,39 prosent.
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Januar åpnet sterkt, primært drevet av signal om endring i pengepolitikken i USA kombinert med mye likviditet i markedet. Det er fortsatt usikkerhet rundt når- og hvor mange rentekutt som kommer i tiden fremover. Dette vil skape noe volatilitet, men trenden er tydelig på at inflasjonen er nedadgående og at rentetoppen trolig er nådd. Sterke makroøkoniske nøkkeltall antyder at sannsynligheten for en myk landing øker.

Så langt har 2024 startet bra og det har vært stor aktivitet i primær markedet og det er ser ut til at flere nye emisjoner skal gjøres den neste tiden. Vi har gjort noen justeringer hvor vi solgte eksponeringer vi vurderte hadde nådd sitt potensiale og deltok blant annet i emisjonene til henholdsvis, Klarna og Sydbank.

Vi vil fortsette vår strategi om å velge ut det vi anser som de beste risikojusterte investeringsmulighetene. Vi ser mange spennende muligheter i Norden og Europa i det neste året og risiko prises mer attraktivt enn i Norge relativt sett. Porteføljen består av solide og likvide investeringer og godt rigget for å levere en sterk risikojustert avkastning. Den effektive renten er for tiden 16,4%.

Kraft Nordic Bonds forblir selektivt med overordnet fokus på kvalitet og vil videre posisjonere fondet i utstedelser av selskaper som er robuste og med solid balanse. Vår portefølje er solid og likvid. Vi har ingen selskaper i finansielt stress og vi kjøper heller ikke restrukturerings kandidater.