Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds leverte en positiv avkastning på 0,07 % i august og har levert 2,86 % hittil i år.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 12,90 prosent.
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

August markerte en positiv måned for Kraft Nordic Bonds.

Det norske høyrentemarkedet utmerket seg med sterkere vekst enn det internasjonale. Måneden startet svakt, drevet av bekymringer rundt kinesisk eiendomsmarked, inflasjon og renteutvikling. Imidlertid bedret sentimentet seg gradvis. Dette ble understøttet av en åpning i emisjonsmarkedet, hvor selskaper som WWL, Kistefos, Klaveness, Ocean Yield, Axactor og Okea hentet kapital til historisk lave kredittspåslag.

 

Det norske markedet er preget av knapp tilførsel av nye obligasjoner, noe som driver prisene opp, spesielt sammenlignet med USD- og EUR-utstedelser. Vi har også merket en økende finansiell uro i enkelte norske sektorer, som eiendomsutvikling, forventer at denne trenden kan spre seg til andre sektorer.

 

Kraft Nordic Bonds leverte en avkastning på 0.07% i august, og 2.86% hittil i år. Internasjonale markeder har vist større volatilitet, påvirket av faktorer som kinesisk eiendom og inflasjonsutsikter. Vi har økt eksponeringen i Altera Shuttle Tankers og deltatt i emisjoner fra Okea, Intesa, Axactor og Sdiptech.

 

Vi ser større verdi i USD- og EUR-denominerte lån og vil fortsette å investere i kvalitetslån med attraktive effektive renter. Vår portefølje er solid og likvid, med en effektiv rente på 12.90%, og vi unngår investeringer i selskaper under finansielt stress eller i restruktureringsfaser.