Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds leverte en positiv avkastning på 0,85 prosent i desember.

2022 endte med en avkastning på 3,36 prosent. Den effektive renten i fondet er på cirka 9-10 prosent.
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Selv om 2022 ble et meget volatilt år, preget av krigen i Ukraina og annen geopolitiske uro, ble det en positiv avslutning på året for Kraft Nordic Bonds.

Markedene har begynt å prise inn en rente- og inflasjonstopp, hvor de fleste indikatorer er positive.

Til tross for en avmatting i økonomien, holder sentralbankene en streng kurs, hvor målet er å få bukt med inflasjonen. En av de kanskje mest interessante refleksjonene er at for første gang siden finanskrisen, er markedene uten kunstig stimuli. Markedet er kanskje ikke helt friskmeldt, men i mye bedre stand til å håndtere utfordringer enn tidligere antatt. Vi forventer imidlertid et fortsatt makrodrevet marked i 2023.

Selv om forventningene er at 2023 blir et bedre år, spesielt for renter, skal vi heller ikke ignorere de mulighetene som volatile markeder skaper. Kraft Nordic Bonds har utnyttet denne muligheten til å kjøpe inn lån av høy kredittkvalitet. Fondet har nå en høy grad av Investment Grade-lån, sammenlignet med det som er normalt for klassiske High Yield-fond. Dette reflekterer i stor grad dagens marked, der Investment Grade-lån for øyeblikket tilbyr best risikojustert avkastning. I tillegg til en høy effektiv rente, vil Investment Grade-lån kunne tåle en eventuell resesjon langt bedre enn andre aktivaklasser.

Kraft Nordic Bonds leverte en positiv avkastning på 0,85 prosent i desember, og endte 2022 med en avkastning på 3,36. Den effektive renten i fondet er på cirka 9-10 prosent.

Vi har gjort flere tilpasninger i porteføljen, og lagt til lån fra Storebrand Liv, DNB, Vår Energi, Balder, Heimstaden Bostad og Intrum. Vi er ekstremt bevisste på kredittrisiko og at risikojustert avkastning er tatt vare på. Markedet er ennå preget av spennende muligheter, noe som vil utgjøre en forskjell for fondet og andelseierne i tiden fremover.

Vi forventer fremdeles ett urolig kapitalmarked, men i lys av den sterke avslutningen på 2022, forventer vi også bra aktivitet i første kvartal – både mot nye emisjoner og annenhåndsmarked.

Vår portefølje er solid, og fondet vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper, samt evnen og villighet de har til å tilbakebetale hovedstol og renter. Vi er opptatt av at selskapene over tid har demonstrert at de kan håndtere det utfordrende makro-bakteppet, og vi kjøper ikke selskaper som er i finansielle vanskeligheter eller på vei til restrukturering.