03/02/2021

Kraft Høyrente omtalt i Finansavisen

I forbindelse med at Kraft Høyrente passerte 1 milliard kroner i forvaltningskapital, har Finansavisen intervjuet forvalter, Øivind Thorstensen.

Avisen omtaler blant annet Kraft Høyrentes inveseringer i flere av Kjell Ingen Røkkes Aker-selskaper.

– Det er en fin eksponering mot selskaper med gode kvaliteter som har skapt verdier over tid, med sterk ledelse, sterke eiere og mange forskjellige selskaper, sier Thorstensen til Finansavisen.

Kjell Inge Røkke kontrollerer en sfære av børsnoterte selskaper under morselskapet Aker ASA, hvor de fleste også låner penger i kredittmarkedet.

Kraft Høyrente eier fra før obligasjoner i Aker ASA, oljeserviceselskapet Aker Solutions, «utbytteselskapet» Ocean Yield og konvertible obligasjoner i Røkkes nye fornybarsatsing, Aker Horizon. Nå ønsker han å kjøpe senior usikrede obligasjoner Aker Horizon, hvor Aker Offshore Wind og Aker Carbone Capture befinner seg.

Finansavisen omtaler også den gode avkastningen fondet har levert siden oppstart i august 2019.

Siden etableringen av høyrentefondet i august 2019 har forvaltningskapitalen vokst radig, som mandag passerte 1 milliard kroner. Avkastningen siden oppstart er rundt 12 prosent.