24/11/2022

Kraft Nordic Bonds – Vårt nye høyrentefond

Vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds, er nå lansert.

Samtidig som Kraft Nordic Bonds blir lansert, er det nå tre år siden lanseringen av vår første høyrentefond, Kraft Høyrente.

I denne treårsperioden har verden vært preget av koronapandemien, geopolitisk eskalering, krig, inflasjon – og ikke minst ekstremt volatile markeder. Derfor er vi stolte over at Kraft Høyrente på treårsdagen har levert 6,65% annualisert avkastning, tilsvarende en total avkastning på 21,65%. Fondet har i denne perioden vært veldig aktive i forvaltningen, og brukt svingningene i markedet til å skape best mulig risikojustert avkastning for andelseierne.

Kraft Nordic Bonds vil forvaltes med samme filosofi og strategi som hele tiden har vært grunnmuren i forvaltningen av Kraft Høyrente. Det vil si at forvalterne fokusere på kvalitetsselskaper som har lav kredittrisiko, etablerte forretningsmodeller, solid kapitalstruktur og visibilitet når det kommer til kontantstrømmer. Som kjent så fungerer høyrentefond ved at forvalteren låner ut penger til selskaper ved å kjøpe selskapsobligasjoner. I et rentefond er det to ting som bestemmer avkastningen: Hvilken rente selskapene betaler på obligasjonene, og hvorvidt verdien på obligasjonene går opp eller ned.

To komplimenterende høyrentefond

Siden strategien og filosofien er den samme, vil lanseringen av Kraft Nordic Bonds, være med å skape et produkt som er veldig komplimenterende til Kraft Høyrente. Kraft Nordic Bonds vil fokusere på å eie et tverrsnitt av nordisk kreditt, mens Kraft Høyrente vil fortsette å eie hovedsakelig norsk kreditt. Det betyr at Kraft Nordic vil manøvrere i et vesentlig større marked, som både har ulike egenskaper, og ikke minst et større utvalg av kvalitetsselskaper. I tillegg ligger det strukturelle forskjeller i mandatet, noe som vil bidra til at fondene vil utfylle hverandre på en fin måte.

God timing

Det er for tiden en høy effektiv rente i nordisk kreditt, så timingen for lansering av Kraft Nordic Bonds kan være veldig god.

Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at høyrentefond var den desidert mest populære fondskategorien i juli måned. Over halvparten av nordmenns investeringer i juli måned ble plassert i høyrentefond. I et historisk perspektiv, for eksempel over rullerende femårsperioder, har ikke avkastningen i høyrente vært mye lavere enn i aksjemarkedet.

Filosofi og strategi

 • Basert på Kraft Fondene sin filosofi og strategi
 • Hovedfokus: Kredittrisiko og reduksjon av andre former for risiko
 • Kvalitetsselskaper (sterk balanse, solid kontantstrøm, erfaren ledelse,  markedsledere, god historikk)

Norden

 • Stabile politiske og økonomiske forhold
 • God sektorfordeling i de nordiske landene
 • Høyere kredittrisiko-påslag i Norden enn Europa/US for tilsvarende risiko
 • Geografisk nærhet og kulturell forståelse

Struktur:

 • Attraktivt geografisk- og sektordiversifisering.
 • Kan aktivt redusere risiko via forsikringskontrakter
 • Bredt mandat med mulighet for å holde flere typer kreditt (konvertibel,  hybrid, fondsobligasjoner)
 • Ulikheter i strukturen gjør at Kraft Nordic Bonds og Kraft Høyrente komplementerer hverandre