10/01/2019

Ny frist for enklere aksjesparing

Også i 2019 kan du flytte penger du har i fond og aksjer over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster.

Også i 2019 kan du flytte penger du har i fond og aksjer over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster.

Ny frist for enklere aksjesparing

Også i 2019 kan du flytte penger du har i fond og aksjer over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster.

I utgangspunktet var fristen for flytting satt til årsskifte 2018/2019, men like før nyttår ble det bestemt at ordningen nå også gjelder ut 2019.

Hvis du ønsker å realisere aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis så utløser dette egentlig skatt. Fra 1. september 2017 har du imidlertid hatt muligheten til å flytte alle de nevnte verdipapirene inn i en egen aksjesparekonto uten å pådra deg skatt. Etter flytting kan du innenfor denne kontoen kjøpe og selge uten å utløse skatt. Ordningen tillater også at du kan ta ut det opprinnelige innskuddet uten å måtte betale skatt av det.

Den dagen du skal hente ut avkastningen av dine investeringer må du betale gevinstskatt som vanlig.

Flytt til Kraft Fondene?

En aksjesparekonto kan kun inneholde aksjer og aksjefond med en aksjedel på over 80 prosent. Kombinasjonsfond og rentefond holdes derfor utenfor ordningen.

I Norge har fondssparerne aksjefond for til sammen 140 milliarder kroner. En oversikt fra Verdipapirenes forening viser at om lag 70 milliarder av disse pengene har blitt flyttet inn i ordningen.

Derfor er det fortsatt mulighet for veldig mange nordmenn å benytte seg av fordelene en aksjesparekonto gir.

Det er enkelt å flytte din eksisterende aksjesparekonto (ASK) til Kraft Fondene. Selv om dette er en ny ordning har svært mange allerede byttet fra sin vanlige verdipapirkonto til ASK. Dersom du har en ASK fra før kan den flyttes til oss uten realisering av skatt. Hele summen investeres i vårt globale aksjefond Kraft Global.

Slik flytter du din aksjeparekonto til Kraft Fondene:

  1. Logg inn
  2. Kryss av for flytt av ASK (aksjesparekonto)
  3. Oppgi kontaktinformasjon og svar på noen enkle spørsmål
  4. Signer med BankID