Bærekraftfond

Vårt rammeverk for bærekraftige investeringer.

I dette dokumentet finner du informasjon om bærekraft for forvaltningsformen aktiv forvaltning i henhold til Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren, samt et rammeverk for bærekraftige investeringer (som omfatter offentliggjøringsforordningen (EU) 2019/2088).

Kraft Finans forvalter Ucits fondene ; Kraft Nordic Bonds , Kraft Høyrente og Kraft Global. I tillegg forvalter vi ulike modellporteføljer.

Våre fondsforvaltere skal være gode investorer, og alle investeringene gjøres i tråd med krav som følger av taksonomi og offentliggjøringsforordningen. Sammen med dette må vi også ivareta vår hovedoppgave som er å skape god avkastning til våre investorer.

Kraft Finans har som lovnad åpenhet om integrering av bærekraftrisiko, markedsføring av miljømessige eller sosiale egenskaper og vi skal tilby bærekraftige investeringer herunder:

  • Produkter som har bærekraft som investeringsmål
  • Kunne tilby produkter som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper
  • Produkter som sørger for at bærekraftsrisiko blir tatt med i investeringsrådgivningen og investeringsbeslutninger uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraft som investeringsmål
  • Produkter hvor bærekraftsrisiko ikke er relevant