Bærekraftfond

Vårt rammeverk for bærekraftige investeringer.

I dette dokumentet finner du informasjon om bærekraft for forvaltningsformen aktiv forvaltning i henhold til Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren, samt et rammeverk for bærekraftige investeringer (som omfatter offentliggjøringsforordningen (EU) 2019/2088).

Kraft Finans forvalter UCITS-fondene Kraft Nordic Bonds og Kraft Høyrente. I tillegg forvalter vi ulike modellporteføljer.

Kraft Finans har forpliktet seg til å etterleve og dokumentere integrasjon av bærekraftsrisiko i våre investeringsprosesser. I tillegg skal vi inkludere miljømessige og/eller sosiale egenskaper ved ulike investeringer i vår markedsføring. Kraft Finans skal tilby bærekraftige investeringer der det tas hensyn til følgende:

  • Produkter som har bærekraft som investeringsmål
  • Kunne tilby produkter som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper
  • Produkter som sørger for at bærekraftsrisiko blir tatt med i investeringsrådgivningen og investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraft som investeringsmål
  • Produkter hvor bærekraftsrisiko ikke er relevant