Kraft Finans AS

Kraft Finans er et landsdekkende finansselskap som har kontor i sju av de største byene i landet.

Vi yter i dag en rekke tjenester og har over 2100 formuende kunder.

I Kraft Finans har vi tre satsingsområder. Investeringsrådgivning, Corporate Finance og Kraft Fondene.

Kraft Finans er eid av ansatte og en liten gruppe investorer. Største eier er investor og tidligere sandvolleyballspiller, Bjørn Maaseide. Kraft Finans er en av Maaseides stor satsinger innen finans og han er også styremedlem i selskapet.

Investeringsrådgivning

Igjennom våre rådgivere tilbyr vi det vi mener er markedets kanskje beste investeringsrådgivning. Våre autoriserte rådgivere jobber ukentlig med å sette opp, tilpasse og forvalte hundrevis av porteføljer for våre kunder. Investeringsrådgivere gir også råd innen pensjon, kontotyper, juridiske spørsmål og andre investeringsrealterte temaer. Alt for å optimalisere kundenes langsiktige investeringer.

I Kraft Finans blir du som kunde ikke en i mengden, men følges opp av en dedikert rådgiver og et selskap som brenner for at du skal nå dine mål.

Kraft Fondene

Vår Aktive Forvaltning er organisert igjennom Kraft Fondene.

I Kraft Fondene har vi dag rentefondene Kraft Høyrente, Kraft Nordic Bonds og Kraft Investment Grade. Kraft Fondene ble etablert i 2018 og har i dag ca 4 milliarder kroner under forvaltning.

Corporate Finance

Kraft Finans har i dag sin egen Corporate Finanace-avdeling, og satsingen innen eiendom er et prioritert satsingsområde for selskapet. Siden 2016 har Kraft Finans’ kunder kjøpt over 30 næringseiendommer og i samme periode solgt 12 av dem.

Vår Corporate Finance avdeling er tilrettelegger for Kraft Finans sine eiendomstransaksjoner. Avdelingen screener markedet for investeringsmuligheter, og strukturerer eiendommene som tilfredsstiller selskapets investeringskriterier. Vi har høye krav på hvilke eiendommer vi ønsker å tilby våre kunder, og tilstreber at Kraft Finans sine kunders investeringsmuligheter skal være de beste i markedet.