En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Kraft Fondene er Kraft Finans’ egen fondsforvaltning og består i dag av fondene Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds. Siden etableringen i august 2018 har Kraft Fondene vokst til å forvalte over 5 milliarder kroner. Aktiv Forvaltning er grunnmuren i Kraft Fondenes forvaltning, og skal på sikt bidra til å gi andelseierne en god og risikojustert avkastning.

Aktuelt & Månedsrapporter

Kraft Global (Fondet) har i dag 3 års historikk med ny forvalter og ny filosofi. I perioden august 2020 til august 2023 har fondet oppnådd en avkastning på 60,14 prosent mot verdensindeks på 50,74 prosent.