En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Kraft Fondene er Kraft Finans’ egen fondsforvaltning og består i dag av fondene Kraft Høyrente, Kraft Nordic Bonds og Kraft Global. Siden etableringen i august 2018 har Kraft Fondene vokst til å forvalte over 2 milliarder kroner. Aktiv Forvaltning er grunnmuren i Kraft Fondenes forvaltning, og skal på sikt bidra til å gi andelseierne en god og risikojustert avkastning.

Aktuelt & Månedsrapporter