En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Kraft Fondene er Kraft Finans’ egen fondsforvaltning og består i dag av fondene Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds. Siden etableringen i august 2018 har Kraft Fondene vokst til å forvalte over 5 milliarder kroner. Aktiv Forvaltning er grunnmuren i Kraft Fondenes forvaltning, og skal på sikt bidra til å gi andelseierne en god og risikojustert avkastning.

Aktuelt & Månedsrapporter

2023 går mot slutten, og nok en gang har vi lagt bak oss et interessant og spennende år. I den anledning er det greit å reflektere litt over året som snart er over, samtidig som vi retter blikket mot 2024.