En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Kraft Fondene er Kraft Finans’ egen fondsforvaltning og består i dag av fondene Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds. Siden etableringen i august 2018 har Kraft Fondene vokst til å forvalte over 5 milliarder kroner. Aktiv Forvaltning er grunnmuren i Kraft Fondenes forvaltning, og skal på sikt bidra til å gi andelseierne en god og risikojustert avkastning.

Aktuelt & Månedsrapporter

Første halvår 2024 er unnagjort, og det er på tide å se seg litt tilbake, samtidig som vi forbereder oss på veien videre. Siden årsskiftet har Kraft Høyrente levert cirka 8 prosent avkastning, mens Kraft Nordic Bonds har levert i overkant av 10 prosent.