Om Kraft Fondene

Kraft Fondene ble etablert av Kraft Finans AS i 2018.

Kraft Fondene er et varemerke for etablerte og kommende verdipapirfond med utspring fra Kraft Finans AS.