Bærekraft

Vi bidrar til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Kraft Finans har valgt ut 4 prioriterte mål. Med disse målene og kunnskapen vi har skal vi hjelpe til å påvirke samfunnet positivt, og redusere negativ påvirkning.

Våre prioriterte mål