21/03/2020

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen, kommer her med en markedsoppdatering om urolighetene som preger finansmarkedene.

Kjære kunde

Nok en uke har passert og det virker som om vi akkurat nå er midt i stormen. Vi opererer fortsatt fra hjemmekontor og det ser ut til at den situasjonen vil vedvare en stund til. Selv om dette byr på noen utfordringer, så er det viktig å være med på de nødvendige tiltakene for å få viruset under kontroll.

Selv om markedsforholdene er krevende er det flere muligheter for Kraft Høyrente. Porteføljen har ingen problembarn. Dette er solide selskaper som vil styrke seg i tiden som kommer. Den effektive renten er på cirka 13,5 prosent. Gjennomsnittprisen på lånene i porteføljen er på cirka 80 prosent. I tillegg har vi en kort portefølje, noe som betyr at vi vil få pengene tilbake fort, selv om markedet ikke skulle bedre seg. Mest sannsynlig kan andelseierne sitte igjen med en kursgevinst på 5-7 prosent, pluss den effektive renten. Vi har i tillegg en solid kontantbalanse som gir oss handlingsrom i disse utfordrende tider.

Sitt igjennom

Mitt soleklare råd er å fremdeles sitte igjennom denne perioden. Det er to grunner til at jeg anbefaler akkurat det:

1) Oppturen vil komme. Det blir nå pumpet inn gigantiske stimuleringspakker i systemet. Dette vil bidra til å skape god vekst og investeringsmuligheter i årene som kommer.

2) Som jeg nevnte forrige gang så er det viktig å ignorere de daglige svingningene. Svingningene blir drevet av irrasjonelle krefter. Husk at porteføljen vår består av lån. Disse lånene er bundet av juridiske avtaler og lånene skal tilbakebetales med renter. Det som er viktig er at pengene deres er trygge i porteføljen og dere vil sannsynligvis få de tilbake med hovedstol, renter og kursgevinst.

Denne uken har ikke vært annet enn brutal. Svingningene bryter alle tidligere rekorder. Kurssvingene har vært mer brutale enn under krakket i 1987, og alle markeder har blitt påvirket. Børsene i USA har hatt sin verste uke siden finanskrisen. Den norske kronen har vært rekordsvak i forhold til USD, EUR og GBP. En dollar kostet nesten 12 kroner (!) tidligere i uken. Samtidig vurderer 80 prosent av næringslivet permitteringer og arbeidsledigheten har doblet seg på mindre enn en uke. Senest fredag senket Norges Bank renten ytterligere fra 0,75 prosent til 0,25 prosent. I likhet med finanskrisen er frykten i kapitalmarkedene stor, men akkurat der stopper også likhetene.

Det er store forskjeller på det vi opplever nå og situasjonen under finanskrisen. Finanskrisen utgjorde en gigantisk trussel mot det globale finansielle systemet. Coronaviruset er et forbigående virus. Vi har ingen finans, stat eller bankkrise. Det vi har et system i krise, der frykten styrer oss, og som har ført til at økonomien globalt har stoppet opp. Når verden skrur på maskinene igjen vil vi sannsynligvis styre mot der vi var før coronaviruset. Samtidig vil renten fremdeles være null, og de store stimuleringspakkene vil gi stimuli i lang tid framover. Dette vil selvfølgelig presentere gigantiske muligheter.

Enorme stimuleringspakker

Siden jeg skrev forrige brev til dere har viruset etablert seg ytterligere, og vi har registrert en enda større nedstenging av Europa. I tillegg har USA begynt å ta coronaviruset på alvor. Som ventet har vi derfor sett at regjeringer og sentralbanker har kommet på banen med stimuleringspakker som bare blir større og større. Norge bestemte på søndag å reetablere Statens Obligasjonsfond. Fondet vil være operativt ganske snart og vil være en viktig stabiliserende faktor. Erna Solberg har vært klar på at hun kommer til å gjøre alt det som skal til for å hjelpe bedriftene, og obligasjonsmarkedet, gjennom denne turbulente perioden.

I Sverige har riksbanken i Sverige kommitert nærmere 1 billion svenske kroner, hvor 500 milliarder vil gå til bedrifter og 300 milliarder vil gå mot obligasjonsmarkedet. Til slutt kom også den europeiske sentralbanken (ECB) og USA på banen med stimuleringspakker på til sammen 2,5 trillioner dollar. USA vil i tillegg sende 1000 amerikanske dollar til hver voksen og 500 dollar til hvert eneste barn. Til sammen utgjør alle disse pakkene globalt, direkte eller indirekte, 6-7 trillioner amerikanske dollar.

Uken som har gått har også vært preget av mye kursnedgang for Kraft Høyrente, bortsett fra fredag hvor sentimentet har vært bedre. Mye av nedgangen denne uken skyldes til dels panikken som oppsto tidlig i uken, og som resulterte i mye salg fra Sverige. Nå har det verste salgspresset fra Sverige lagt seg og markedet ser ut til å etablere en bunn. Både den europeiske sentralbanken og den svenske riksbanken har vært aktive i løpet av fredagen. De fleste risikoparameterne har også vært grønne under fredagen.

Ulikt innhold og ulike egenskaper

Kraft Høyrente er i risikogruppe 2. Det betyr i utgangspunktet et lavrisikofond, men unntakstilstanden i verden har sørget for at også vi har måttet ta et kraftig fall.  Investeringene til fondet er imidlertid solide og reflekterer risikoklassen vi holder til i. Denne risikoklassifiseringen måler imidlertid ikke markedsrisikoen når verden er i en unntakstilstand, noe vi ytterst sjelden opplever, men som er tilfelle akkurat nå.

Fondene som befinner seg i risikoklasse 2 har alle ulikt innhold og ulike egenskaper. Disse påvirkes forskjellig under de ulike markedsforholdene. De fondene i risikoklasse 2 som har klart seg best i denne perioden, er de som har hatt en stor andel fastrentelån. Når rentene faller vil de lånene gå opp i pris, men det er ikke dermed sagt at de fondene vil oppføre seg bra ved andre kriser. Under EU-krisen i 2011 fikk disse fondene det tøft da rentekurven begynte å bli brattere. Noen fond har en stor andel av statsgjeld, noe som heller ikke var bra i 2011, men året etter fikk disse fondene et kjempeløft da den europeiske sentralbanken startet å handle ned alle rentene.

Det er mye mulig at vi vil se den bratteste resesjonen i historien. Verdensøkonomien er på 80 trillioner amerikanske dollar og under nedturen kan det fort forsvinne 10-13 trillioner dollar i verdiskapning. Når verden er tilbake på jobb vil verdensøkonomien komme tilbake til 80 trillioner dollar, og sannsynligvis vil alle stimuleringspakkene legge på ytterligere 6-7 trillioner dollar. Grunnen til dette er at stimuleringen vil bli værende i markedet lenge etter at viruset er borte. Det betyr også at korreksjonen tilbake sannsynligvis vil være like bratt oppover som det nedturen var nedover.

Jeg vil som vanlig komme tilbake til dere om det skulle skje ytterligere utvikling i porteføljen eller markedet.

Takk for denne gang,

Mvh

Øivind Thorstensen, Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente