12/11/2018

Fem gode tips

Her er fem gode tips før du går i gang med å investere eller spare i et aksjefond.

Fondssparing passer for alle som vil spare langsiktig. Enten det er drømmen om feriebolig i Spania, hytte på fjellet eller en trygg pensjonisttilværelse, så vil du over tid sannsynligvis få høyere avkastning enn om du lar pengene bli stående på bankkonto. Aksjefond sørger også for at du får begrenset risikoen på investeringen din. Du får en bedre spredning av risikoen, enn hvis du for eksempel handler i enkeltaksjer. I tillegg forvaltes aksjefond av personer med solid erfaring og ekspertise fra aksjemarkedet.

1. Tenk langsiktig

Sparing og investering i aksjefond handler om langsiktighet. Du bør ha en tidshorisont på minimum fem år. Jo lengre tidshorisont du har på investeringen din, jo bedre tåler du svingningene i aksjemarkedet. Aksjemarkedet kommer alltid til å svinge, men historisk sett har oppturene vart over lengre tid enn nedgangene. Derfor lønner det seg med langsiktighet.

Har du tenkt å bruke sparepengene dine innen kort tid så passer ikke aksjefond for deg.

Hvis du tenker langsiktig så vil du også få best mulig effekt av rentes rente-effekten. Dette er en effekt som slår inn når renten legges til opprinnelig sparebeløp slik at den tillagte renten også vil forrentes. Tenker du langsiktig, og ikke rører investeringen og avkastningen din, vil rentes rente-effekten bli sterkere for hvert år som går.

2. Ha is i magen

Som vi allerede har vært inne på så vil det alltid komme korreksjoner og aksjemarkedet vil falle. Da er det mange som blir stresset og tenker at det haster med å selge fondsandelene. Ingen vet hvor toppene og bunnen i aksjemarkedet er. Derfor er det veldig vanskelig å selge på topp før man deretter kjøper seg inn til lavere kurs. Veldig ofte ender folk opp med å selge seg ut når aksjemarkedet nesten har nådd bunnen, og ikke kjøpe seg inn igjen før markedet har steget en stund. Derfor er det viktig å ha is i magen og ta det med ro i nedgangstider. Har du en langsiktighet på investeringen din vil du over tid sannsynligvis få god avkastning.

3. Småsparere bør spare månedlig i aksjefond.

Med en spareavtale så sparer du et fast beløp hver måned. Da er det mindre grunn til bekymring rundt aksjemarkedets topper og bunner. Langsiktige og forutsigbare investeringer med en spareavtale gjør at du kjøper både når kursene er høye og når de er lave. Dermed unngår du å kjøpe på feil tidspunkt. Dette vil du tjene på over tid.

4. Ikke ha for mye tiltro til banken din

Undersøkelser viser at over 60 prosent av nordmenn som sparer i aksjefond velger å gjøre det gjennom bank. Mange mener dette vitner om en overdreven tillit til bankene. De som kjøper aksjefond gjennom bank ender ofte opp med bankenes egne aksjefond. Dette skjer ofte etter at bankene har kjørt kampanjer for aksjefondene sine og anbefalt dem til kundene. Disse aksjefondene er ikke nødvendigvis de beste og historien har vist oss at flere av disse aksjefondene underpresterer.  I tillegg kan inntjeningen til bankene variere fra aksjefond til aksjefond og da er det ikke alltid at alt som blir anbefalt er objektivt vurdert. Derfor kan det være lurt å tenke seg om to ganger neste gang banken din anbefaler deg et aksjefond.

5. Gårsdagens vinner er ikke nødvendigvis morgendagens

Hvilket aksjefond skal du investere eller spare i? Jo, da er det fort gjort å gå inn på listene og se hvilke aksjefond som har gjort det bra den siste tiden.

Ved å velge ett av disse aksjefondene kan avkastningen la vente på seg. Historisk avkastning er nemlig ingen garanti for framtidig avkastning. Investerer du i aksjefond som har gjort det ekstremt bra så kan det fort være at du investerer i den neste boblen. Det kan derfor være lurt å se litt bak tallene. Grunnen til at aksjefondet topper listen over inneværende års avkastning kan fort henge sammen med at det falt kraftig i fjor.

Derfor er det viktig å ikke se seg blind på gårsdagens vinnere, men alltid ha et langsiktig perspektiv på investeringene.

Som et siste ledd i din egen internkontroll kan du stille deg selv noen kontrollspørsmål.

• Har du tenkt på hvilke aksjefond som passer deg? Det bør avhengige av tidshorisonten på sparingen din.

• Har du høye krav til avkastning? Da bør du forberede deg på store svingninger.

• Hvor mye ønsker du å spare hver måned? Før du stiller deg det spørsmålet bør du først tenke igjennom hvor mye du ønsker å ta ut når du er ferdig.

Vi ønsker lykke til med investeringen!

‍Ønsker du å investere eller spare i aksjefondet Kraft Global eller høyrentefondet Kraft Høyrente. Da kan du trykke her!