16/09/2020

Forvalterbrev Kraft Global

Forvalter, Simen André Aarsland Øgreid, kommer her med med et forvalterbrev som forteller litt om endringene rundt forvaltningen av Kraft Global.

Til investor,

Det har som kjent blitt gjennomført endringer i forvaltningsavdelingen i Kraft Finans. Øivind Thorstensen har overtatt det overordnede ansvaret for forvaltningen i Kraft Fondene. Thorstensen skal fortsatt ha ansvar for forvaltningen av Kraft Høyrente, men som øverste ansvarlig for forvaltningen i Kraft Finans, vil han også ha en sentral rolle i forvaltningen av aksjefondet Kraft Global og de ulike Aktiv Forvaltnings-mandatene.

Ansvaret for aksjeforvaltningen vil han dele med undertegnede. For de av dere som ikke kjenner meg fra før så er mitt navn, Simen André Aarsland Øgreid. Etter å ha jobbet flere år i forvaltningsavdelingen i Kraft Finans ser jeg frem til å ta steget opp som aksjeforvalter.

Jeg er veldig takknemlig for tilliten jeg har fått, og ikke minst ydmyk ovenfor arbeidsoppgaven som ligger foran meg.

Spesielt ser jeg frem til å jobbe tett sammen med Øivind Thorstensen, som det siste året har gjort en forbilledlig jobb med forvaltningen av høyrentefondet Kraft Høyrente. Vi har allerede jobbet tett sammen de siste månedene, og sammen har vi utarbeidet en klar filosofi og strategi for Kraft Fondene, som forhåpentlig skal gi dere som kunder god risikojustert avkastning over tid.

Forvaltningsstrategi og filosofi

Det første vi kommer til å gjøre er å strømlinje filosofien i forvaltningsavdelingen. Det vil si at vi vil dyrke en forvaltningsstrategi som skal være grunnmuren i både aksje- og renteforvaltningen. Det er i hovedsak fem hovedpunkter som vil være sentrale i denne forvaltningsstrategien.

  • Langsiktighet
  • Lønnsomhet
  • Soliditet
  • Trend
  • Momentum

Disse parameterne skal over tid kunne bidra til å gi dere som kunder en god risikojustert avkastning.

For aksjeforvaltningen sin del betyr det å investere i selskaper som vi mener har et produkt, eller tjeneste, som vil være etterspurt gjennom enhver syklus. Vi ønsker at selskapene skal ha en synlig lønnsomhet, god kontantstrøm, stabile marginer og kunne vise til vekst. Vi vil vi ha et langsiktig syn på investeringene som strekker seg fem til ti år fram i tid. Det vil derfor bli mindre fokus på kortsiktig støy og svingninger i markedet. Historien har vist oss at aksjeprisingen har betydning i det korte bildet, men over tid er det inntjeningen som er hovedkilden til avkastningen.

Aksjeforvaltningen vil også gjenspeile Kraft Fondenes grunnfilosof, om at porteføljen skal reflektere et tverrsnitt av norsk kjerneøkonomi. Vi kommer derfor til å orientere porteføljen mer mot Norden, som er et marked vi har godt kjennskap til. Eksponeringen vil fortsatt være global, men med en hjemmebanefordel. Dette vil også gi oss muligheten til å besøke flere av selskapene, slik at vi kan gjøre en grundig vurdering av selskapsledelsen og eierstrukturen.

På selskapsnivå vil vi se mot selskaper som har tilstrekkelig avkastning på egenkapital og investert kapital, og som i tillegg kan vise til vekst og solide balanser. Vi tror at ved å sette søkelys mot selskaper som innehar disse kvalitetene, vil vi kunne orientere porteføljen mer mot langsiktig verdiskapning, og dermed fokusere mindre på syklisk utvikling og kortsiktige endringer i kontantstrømmen.

Kommunikasjon blir viktig

Alt i alt tror vi at en strømlinjet forvaltningsfilosofi i Kraft Fondene vil gi et bedre produkt, som i tillegg vil dra forvaltningen i en retning som passer dere som kundegruppe. Vi er optimistiske og tror dette over tid vil ha positiv innvirkning på avkastningen og opplevd volatilitet i porteføljene.

Hvis du har spørsmål eller lurer på andre ting rundt forvaltningen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Jeg er alltid tilgjengelig for en god investorprat.

Dere når meg på telefon, 995 58 222 eller epost, sogreid@kraftfinans.no


Vi ser optimistisk på fremtiden og gleder oss til å fortelle dere om utviklingen i tiden som kommer!

‍Mvh

Simen André Aarsland Øgreid