30/08/2022

Kraft Fondene bytter fondsforvalter

Kraft Fondene bytter fondsforvalter i Luxembourg.

Kraft Finans AS har inngått avtale med FundRock Management Company S.A. om at Kraft Høyrente og Kraft Global skal fusjoneres inn i deres sub-fond, SEB Prime Solutions. Fusjonen vil ha effekt fra 30. september 2022.

Fusjonen vil i stor grad ikke ha noen praktisk betydning for andelshaverne. I kundebrevene informeres det mer om endringen.

Kundebrevene:

Kraft Høyrente

Kraft Global