04/09/2023

Informasjon om avviklingen av Kraft Global

Kraft Global (Fondet) har i dag 3 års historikk med ny forvalter og ny filosofi. I perioden august 2020 til august 2023 har fondet oppnådd en avkastning på 60,14 prosent mot verdensindeks på 50,74 prosent.

For å sikre god kvalitet i forvaltningen og bygge et forvaltningsselskap som utelukkende skal spesialisere seg på renteprodukter, så vil vi på dette tidspunktet legge ned aksjeforvaltningen. I tillegg er det ikke oppnådd tilstrekkelig volum i Fondet. Selv med den gode historikken til Fondet, anser Kraft Finans derfor at det er i kundenes interesse å avvikle Fondet.

Forvalter av Kraft Global er også co-forvalter i rentefondene Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds.

Nedsalg/likvidering
Porteføljen i Kraft Global består hovedsakelig av store likvide kvalitetsselskaper og porteføljen vil likvideres fortløpende når Fondet stenges for handel, som var 1 september 2023. Det vil ta inntil to måneder før oppgjøret utbetales til kundene pga. oppgjør, utestående kostnader (som skatt, revisjon og annet). Selve kostnaden for likvidering vil bæres av Kraft Finans AS slik at du som kunde ikke vil betale for dette.

Alle andelseiere i Kraft Global skal ha mottatt informasjon om avviklingen av fondet og hva dette innebærer for andelseierne. Har du ikke mottatt denne informasjonen kan du kontakte oss på: kundesenter@kraftfondene.no