12/11/2018

Slik sparer du en formue

Ved hjelp av det som er omtalt som «den sterkeste kraften i universet» kan du spare deg til en formue.

Ved hjelp av det som er omtalt som «den sterkeste kraften i universet» kan du spare deg til en formue.

Vi snakker her om den viktigste faktoren innen sparing, nemlig rentes rente-effekten. En effekt som multigeniet Albert Einstein skal ha omtalt som «Den sterkeste kraften i universet» og «Verdens åttende underverk».

Rentes rente-effekten kan enkelt forklares som:

Rentes rente oppstår når renten legges til saldoen på et innskudd slik at den tillagte renten også vil forrentes.

Forklart på en annen måte så vil avkastningen du har fått på sparingen din legges til det opprinnelige sparebeløpet, og da får du i neste omgang renter på begge deler. Slik fortsetter det år etter år. Kraften i rentes rente gjør at pengene dine vokser raskere for hvert år og over tid kan små sparebeløp bli til en formue.

Eksempler på kraften

For å illustrere den enorme effekten til rentes rente har vi satt opp noe eksempler.

Verdensindeksen har siden 1987 gitt en avkastning på cirka åtte prosent. Historisk avkastning gir ingen garanti for framtidig avkastning, men hvis vi likevel bruker verdensindeksens avkastning som utgangspunkt, kan spareeksemplene se slik ut.

Eksempel 1: Bjørn (30) starter å spare 1000 kroner i måneden. 20 år senere har aksjesparingen vokst til 592.947 kroner.

Hvis Bjørn hadde valgt å spare i bank ville han med dagens rente ha sittet igjen med 265.783 kroner om 20 år.

Eksempel 2: Ekteparet Hans (35) og Hilde (35). De har 50.000 kroner stående på sparekontoen deres i banken. De velger å heller spare disse pengene i aksjefond. Samtidig starter de å spare 1500 kroner hver i måneden.

20 år senere vil verdien på sparingen deres være verdt 2.011.890 kroner.

Gjennom banksparing ville ekteparet med dagens innskuddsrente sittet igjen med 857.357 kroner. Forskjellen på banksparing og aksjefondsparing er i dette eksempel på godt over 1 million kroner.

Hva så med risiko?

Sparing i aksjefond innebærer en større risiko for midlertidig tap, men sannsynligheten for langsiktig gevinst er større.

Det er veldig viktig å ha det klart for seg at sparing i aksjefond er langsiktig sparing. Over en lang spareperiode må du være forberedt på å se sparepengene dine svinge i verdi. Sparing i aksjefond bør minimum ses over fem år og jo lenger du sparer jo større er sannsynligheten for god avkastning.

Slik kommer du i gang med sparing

Ved å trykke her kommer du inn på Kraft Fondenes spareside.

Her kan du enkelt angi hvor mye du vil spare i måneden og om du eventuelt vil sette inn et engangsbeløp ved oppstart. Deretter registrerer du deg med personlig informasjon før du til slutt signerer kundeavtalen ved hjelp av Bank-ID.

Du har da investert i Kraft Global. Gjennom innlogging på vår hjemmeside kan du daglig sjekke utviklingen til sparingen din og hver måned sender vi deg en rapport om hvordan det har gått med fondet den siste måneden.

Ønsker du å opprette en spareavtale i Kraft Global?

Da kan du trykke her og starte sparingen i dag!