Kraft Fondene bytter fondsforvalter

Kraft Finans AS har inngått avtale med FundRock Management Company S.A. om at Kraft Høyrente og Kraft Global skal fusjoneres inn i deres sub-fond, SEB Prime Solutions. Fusjonen vil ha effekt fra 30. september 2022. Fusjonen vil i stor grad ikke ha noen praktisk betydning for andelshaverne. I kundebrevene informeres det mer om endringen. Kundebrevene: […]

Forvalterbrev Kraft Global

Til investor, Det har som kjent blitt gjennomført endringer i forvaltningsavdelingen i Kraft Finans. Øivind Thorstensen har overtatt det overordnede ansvaret for forvaltningen i Kraft Fondene. Thorstensen skal fortsatt ha ansvar for forvaltningen av Kraft Høyrente, men som øverste ansvarlig for forvaltningen i Kraft Finans, vil han også ha en sentral rolle i forvaltningen av […]

Kraft Global

Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Verdibasert – med en fleksibel tilnærming til verdiene Kraft Global har en klar investeringsstrategi som følger prinsippene som er nedfelt i Kraft Fondenes filosofi. Fondet leter etter selskaper med solid balanse og som er uten stor grad av gjeldsrisiko. Fondet har en pragmatisk tilnærming til verdsettelse, men verdsetter synlige kontantstrømmer hos selskapene. I vår utvelgelse […]

Månedsrapport Kraft Global

Desember markerte slutten på 2022, som alt i alt endte opp som et krevende år for globale aksjeinvestorer. Målt i dollar endte verdensindeksen med en nedgang på 19 prosent, mens den amerikanske indeksen S&P falt 19,5 prosent, og teknologitunge Nasdaq falt hele 33 prosent. Energi ble den eneste sektoren i S&P som leverte positiv avkastning. […]