Julehilsen fra forvalterne

Det er veldig hyggelig at våre høyrentefond leverer som forventet også i år. Hittil i år har Kraft Høyrente levert en avkastning på 10,43, mens Kraft Nordic Bonds har levert 7,28 prosent. Året som vi snart har lagt bak oss kan beskrives som et fascinerende år, preget av mye volatilitet. Vi har vært gjennom bankkriser […]

Kraft Nordic Bonds – Vårt nye høyrentefond

Samtidig som Kraft Nordic Bonds blir lansert, er det nå tre år siden lanseringen av vår første høyrentefond, Kraft Høyrente. I denne treårsperioden har verden vært preget av koronapandemien, geopolitisk eskalering, krig, inflasjon – og ikke minst ekstremt volatile markeder. Derfor er vi stolte over at Kraft Høyrente på treårsdagen har levert 6,65% annualisert avkastning, […]

Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden. Verdiforvaltning Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible obligasjoner samt andre […]

Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Januar åpnet sterkt, primært drevet av signal om endring i pengepolitikken i USA kombinert med mye likviditet i markedet. Det er fortsatt usikkerhet rundt når- og hvor mange rentekutt som kommer i tiden fremover. Dette vil skape noe volatilitet, men trenden er tydelig på at inflasjonen er nedadgående og at rentetoppen trolig er nådd. Sterke […]