Kraft Nordic Bonds – Vårt nye høyrentefond

Samtidig som Kraft Nordic Bonds blir lansert, er det nå tre år siden lanseringen av vår første høyrentefond, Kraft Høyrente. I denne treårsperioden har verden vært preget av koronapandemien, geopolitisk eskalering, krig, inflasjon – og ikke minst ekstremt volatile markeder. Derfor er vi stolte over at Kraft Høyrente på treårsdagen har levert 6,65% annualisert avkastning, […]

Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden. Verdiforvaltning Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible obligasjoner samt andre […]

Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

August markerte en positiv måned for Kraft Nordic Bonds. Det norske høyrentemarkedet utmerket seg med sterkere vekst enn det internasjonale. Måneden startet svakt, drevet av bekymringer rundt kinesisk eiendomsmarked, inflasjon og renteutvikling. Imidlertid bedret sentimentet seg gradvis. Dette ble understøttet av en åpning i emisjonsmarkedet, hvor selskaper som WWL, Kistefos, Klaveness, Ocean Yield, Axactor og […]