Kraft Nordic Bonds – Vårt nye høyrentefond

Samtidig som Kraft Nordic Bonds blir lansert, er det nå tre år siden lanseringen av vår første høyrentefond, Kraft Høyrente. I denne treårsperioden har verden vært preget av koronapandemien, geopolitisk eskalering, krig, inflasjon – og ikke minst ekstremt volatile markeder. Derfor er vi stolte over at Kraft Høyrente på treårsdagen har levert 6,65% annualisert avkastning, […]

Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds er nå lansert. Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden. Verdiforvaltning Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible […]

Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Selv om 2022 ble et meget volatilt år, preget av krigen i Ukraina og annen geopolitiske uro, ble det en positiv avslutning på året for Kraft Nordic Bonds. Markedene har begynt å prise inn en rente- og inflasjonstopp, hvor de fleste indikatorer er positive. Til tross for en avmatting i økonomien, holder sentralbankene en streng […]