15/09/2021

Investorbrev: Kraft Høyrente runder to år

Kraft Høyrente har nå blitt to år gammelt, og i den forbindelse er det naturlig å se oss litt tilbake, og ikke minst rette fokuset mot tiden som ligger foran oss.

Først og fremst er det på sin plass å takke alle dere andelseiere for tilliten. Noen har vært med oss siden starten, mens enda flere har kommet til underveis. Vi er veldig glade for at de to første årene har vært en fin reise for alle. Siden oppstart har fondet nå levert over 18 prosent avkastning, og i samme periode har forvaltningskapitalen vokst til 1,4 milliarder kroner. Begge tallene viser at forvaltningsfilosofien vår, som er selve grunnmuren i fondet, fungerer veldig godt.

Ved lansering i 2019 så verden ganske annerledes ut. Økonomien var relativt stabil, den globale veksten var noe så sjeldent som synkronisert, og ikke minst var de geopolitiske forholdene rolige. I januar 2020 antok vi derfor at det skulle bli ett år med lite nytt, der vi satset på høsting av renteinntekter for kundene våre. Hvor feil kunne vi ta?

Første kvartal i 2020 kan kort oppsummeres som den verste perioden de siste 20 årene. Koronaviruset sørget for at alle aktivaklassene fikk hard medfart – uansett kvalitet, og fallet ble for de fleste på mellom 15- og 30 prosent. Det var utelukkende frykt for koronaviruset som drev kursene nedover. Volatiliteten varte i cirka to uker, og vi innså tidlig at dette også kunne være en veldig god mulighet for fondet. Kraft Høyrente gjorde tøffe valg, og vi holdt på forvaltningsfilosofien om å søke etter kvalitet, både på veien ned og på veien opp. Vi bygget oss tidlig opp en stor kontantbeholdning og handlet oss inn i selskaper som tidligere aldri hadde vært tilgjengelige for oss. Samtidig roterte vi på porteføljen, og solgte unna postene som hadde dårlige utsikter på grunn av koronaviruset. Fondet fikk dermed en rask opptur, og til tross for uroen som koronaen brakte med seg, leverte vi i 2020 en avkastning på 6,91 prosent.

Vi holdt fast på strategien vår da vi gikk inn i 2021 og ser ingen grunn til å endre kurs. Fondet har levert bra hittil i år med en avkastning på cirka 7,5 prosent. Vi har truffet godt på de fleste sykliske investeringene, og har samtidig posisjonert oss godt innen teknologi som IT, datavarehus og aktører innen netthandel.

Fondet har i dag en solid portefølje som leverer solide operasjonelle og finansielle resultater. Porteføljen er meget bra posisjonert til å levere god risikojustert avkastning i årene som kommer.

Avslutningsvis vil jeg igjen takket alle andelseiere for tilliten. Uten dere ville ikke fondets suksess vært mulig.

Mvh

Øivind Thorstensen