04/02/2021

Kraft Høyrente har passert 1 milliard i forvaltningskapital

Kraft Høyrente så dagens lys i august 2019 og 18 måneder senere har fondet passert 1 milliard kroner i forvaltningskapital.

Dette er en veldig hyggelig milepæl for Kraft Høyrente. Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at fondet nå har passert 1 milliard kroner i forvaltningskapital, men vi gleder oss enda mer over avkastningen fondet har levert. Den gode avkastningen er en bekreftelse på at kundene i Kraft Finans og Kraft Fondene har gjort en god investering, sier administrerende direktør, Sveinung Byberg.

Siden oppstart i august 2019 har høyrentefondet levert over 12 prosent avkastning til andelseierne, noe som gjør fondet til et av de beste norske høyrentefondene, målt i avkastning.

Solid avkastning i 2020

2020 var for de fleste et utfordrende år, og også Kraft Høyrente opplevd store svingninger da den første koronabølgen skyldte inn over landet. I det usikre farvannet manøvrerte imidlertid fondet godt, og hentet seg derfor raskt inn igjen. Avkastningen for 2020 endte med solide 6,91 prosent.

– Det å kunne snu porteføljen effektivt dersom noe uforutsett skjer er ekstremt viktig. Dette lyktes vi veldig godt med under koronakrisen. Vi har nå en portefølje som er enda mer solid, og det lover godt for årene som kommer, sier forvalter av Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen.

Selv om koronakrisen fortsatt skaper en del usikkerhet, ser han lyst på fremtiden. Investeringsstrategien til fondet går ut på å kjøpe kvalitetsselskaper med god kapitalstruktur, stabil inntjening, og fornuftig gjeldsgrad med en god likviditet i verdipapirene.

– Det viktigste er at selskapene betaler renter og avdrag. Vi har som mål å levere 4-6 prosent årlig avkastning til kundene. Det som er viktig når vi guider i dette intervallet er at vi ikke løper etter unødvendig risiko, men heller kan velge kvalitet, sier Thorsenten.

Klikk her for å lese Finansavisen omtale milepælen på 1 milliard i AUM

Stenge fondet?

Han er beredt til å bruke alle verktøyene som finnes i verktøykassen for å sikre kundene en så god avkastning som mulig innenfor fondets mandat.

– Vi skal fortsette å levere gode resultater, men for å lykkes med en høy grad av aktiv forvaltning så må vi ha et så stort handlingsrom og bruke alle redskaper som er tilgjengelig, sier Thorstensen

Hvis investeringene i fondet fortsetter på samme nivå som i dag, så vil fondet bikke 1,5 milliard kroner i løpet av 2021. Da vil fondet sannsynligvis lukkes for nye investeringer.

– For at vi skal fortsette å lykkes med å levere god avkastning er det viktig med handlingsrom. Den mister vi hvis fondet blir for stort. Alt handler om best mulig risikojustert avkastning for kundene, avslutter Thorstensen.

Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg.

Kjøp Kraft Høyrente ved å klikke her

Godt alternativ til nullrente

Med tilnærmet nullrente i bankene ser stadig flere investorer etter alternativer som kan gi dem en god risikojustert avkastning over tid.

Sveinung Byberg tror risikonivå, likviditet og forvaltningsfilosofi har vært nøkkelen til at Kraft Høyrente har lykkes så godt i markedet.

– Vi hadde tro på at Kraft Høyrente ville passe godt inn sammen med vårt øvrige produktspekter, og det har vist seg å stemme veldig bra. Kundene har tatt veldig godt imot fondet. Det er hyggelig å tilby dem et godt alternativ til høyrentekontoer hos bankene. Her får de god rente til en relativt lav risiko, sier Byberg.

Han trekker frem at Kraft Høyrente er spesielt populært hos selskaper med overskuddslikviditet stående på bankkontoen. Hos dem er det som regel tre preferanser som går igjen; Trygghet, god avkastning og likviditet.

– Kraft Høyrente er et godt redskap for bedrifter som ønsker en bedre inntjening på overskuddslikviditeten. Dette er penger som det normalt sett ikke er behov for i den daglige driften. Disse pengene taper seg i verdi om de blir stående på en høyrentekonto, sier Byberg.

Klikk her for å lese mer om plassering av overskuddslikviditet