Julehilsen fra forvalterne

Det er veldig hyggelig at våre høyrentefond leverer som forventet også i år. Hittil i år har Kraft Høyrente levert en avkastning på 10,43, mens Kraft Nordic Bonds har levert 7,28 prosent. Året som vi snart har lagt bak oss kan beskrives som et fascinerende år, preget av mye volatilitet. Vi har vært gjennom bankkriser […]

Forvalterbrev Kraft Høyrente

Til andelseierne, Siden vi nå er inne i en periode med ekstrem volatilitet, som treffer absolutt alle markeder, er det på sin plass med et nytt forvalterbrev der jeg oppdaterer litt om status og tiden som kommer. Vi har de siste månedene observert at de fleste av verdens aksjeindekser har korrigert kraftig ned, og vi […]

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Kjære kunde, Forrige uke fikk vi beskjed fra regjeringen om at unntakstilstanden som nasjonen befinner seg i vil fortsette til etter påske. Innen den tid vil det bli tatt en ny vurdering på om tiltakene skal videreføres enda lenger. Perioden vi nå er inne i kan være utfordrende for hver og en av oss, og […]

Er du lei nullrente?

– I dag får privatpersoner og bedrifter knapt rente på pengene de har stående på konto. Ved å plassere pengene i et høyrentefond er det høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken, sier Stian Pedersen. Pedersen er investeringssjef i Kraft Finans, og selskapet har det siste året opplevd en eksplosiv […]

Kraft Høyrente har passert 1 milliard i forvaltningskapital

Dette er en veldig hyggelig milepæl for Kraft Høyrente. Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at fondet nå har passert 1 milliard kroner i forvaltningskapital, men vi gleder oss enda mer over avkastningen fondet har levert. Den gode avkastningen er en bekreftelse på at kundene i Kraft Finans og Kraft Fondene har gjort en god […]

Kraft Høyrente omtalt i Finansavisen

Avisen omtaler blant annet Kraft Høyrentes inveseringer i flere av Kjell Ingen Røkkes Aker-selskaper. – Det er en fin eksponering mot selskaper med gode kvaliteter som har skapt verdier over tid, med sterk ledelse, sterke eiere og mange forskjellige selskaper, sier Thorstensen til Finansavisen. Kjell Inge Røkke kontrollerer en sfære av børsnoterte selskaper under morselskapet […]

Kraft Høyrente

Kraft Høyrente er Kraft Fondenes første rentefond. Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden. Verdiforvaltning Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner,konvertible […]

Månedsrapport Kraft Høyrente

Mars var en sterk måned for det norske høyrentemarkedet karakterisert av høy aktivitet i emisjonsmarkedet. Annenhåndsmarkedet var preget av god likviditet og økende risikoappetitt som igjen ledet til fallende kredittpåslag. Enkelte selskaper opplever prising som er tilbake til pre pandemi nivå og vi er dermed selektive i forhold til deltakelse i nye emisjoner for å […]