Halvsårsoppdatering

Ved årsskifte kom det et klart skifte hos den amerikanske sentralbanken, som økte forventningene til rentekutt i 2024. Rentekuttene har så langt uteblitt i USA, med bakgrunn i en sterk økonomi og solid arbeidsmarked. I eurosonen og Sverige har vi imidlertid allerede opplevd rentekutt fra sentralbankene. Første halvår 2024 har likevel vært et sterkt halvår […]

Julehilsen fra forvalterne

Det er veldig hyggelig at våre høyrentefond leverer som forventet også i år. Hittil i år har Kraft Høyrente levert en avkastning på 10,43, mens Kraft Nordic Bonds har levert 7,28 prosent. Året som vi snart har lagt bak oss kan beskrives som et fascinerende år, preget av mye volatilitet. Vi har vært gjennom bankkriser […]

Kraft Fondene bytter fondsforvalter

Kraft Finans AS har inngått avtale med FundRock Management Company S.A. om at Kraft Høyrente og Kraft Global skal fusjoneres inn i deres sub-fond, SEB Prime Solutions. Fusjonen vil ha effekt fra 30. september 2022. Fusjonen vil i stor grad ikke ha noen praktisk betydning for andelshaverne. I kundebrevene informeres det mer om endringen. Kundebrevene: […]

Forvalterbrev Kraft Høyrente

Til andelseierne, Siden vi nå er inne i en periode med ekstrem volatilitet, som treffer absolutt alle markeder, er det på sin plass med et nytt forvalterbrev der jeg oppdaterer litt om status og tiden som kommer. Vi har de siste månedene observert at de fleste av verdens aksjeindekser har korrigert kraftig ned, og vi […]

Investorbrev: Kraft Høyrente runder to år

Først og fremst er det på sin plass å takke alle dere andelseiere for tilliten. Noen har vært med oss siden starten, mens enda flere har kommet til underveis. Vi er veldig glade for at de to første årene har vært en fin reise for alle. Siden oppstart har fondet nå levert over 18 prosent […]

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Kjære kunde, Forrige uke fikk vi beskjed fra regjeringen om at unntakstilstanden som nasjonen befinner seg i vil fortsette til etter påske. Innen den tid vil det bli tatt en ny vurdering på om tiltakene skal videreføres enda lenger. Perioden vi nå er inne i kan være utfordrende for hver og en av oss, og […]

Er du lei nullrente?

– I dag får privatpersoner og bedrifter knapt rente på pengene de har stående på konto. Ved å plassere pengene i et høyrentefond er det høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken, sier Stian Pedersen. Pedersen er investeringssjef i Kraft Finans, og selskapet har det siste året opplevd en eksplosiv […]

Kraft Høyrente har passert 1 milliard i forvaltningskapital

Dette er en veldig hyggelig milepæl for Kraft Høyrente. Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at fondet nå har passert 1 milliard kroner i forvaltningskapital, men vi gleder oss enda mer over avkastningen fondet har levert. Den gode avkastningen er en bekreftelse på at kundene i Kraft Finans og Kraft Fondene har gjort en god […]

Kraft Høyrente omtalt i Finansavisen

Avisen omtaler blant annet Kraft Høyrentes inveseringer i flere av Kjell Ingen Røkkes Aker-selskaper. – Det er en fin eksponering mot selskaper med gode kvaliteter som har skapt verdier over tid, med sterk ledelse, sterke eiere og mange forskjellige selskaper, sier Thorstensen til Finansavisen. Kjell Inge Røkke kontrollerer en sfære av børsnoterte selskaper under morselskapet […]

Investorbrev Kraft Høyrente

For de fleste av oss har det nok vært en litt uvanlig sommer. Flertallet av oss har feriert i Norge, og sikkert brukt en del energi på å irritere oss over det skiftende juli-været. Sånn sett har sommeren vært en liten tankevekker, og en påminnelse om det uværet som har påvirket verdensmarkedene de siste seks […]